donderdag

Zonde besef

Ik ben opgegroeid in een christelijk milieu waar me voortdurend werd voorgehouden dat ik zondig en niets waard was. Daarom diende ik me vooral bescheiden op te stellen..God was volwaardig en goed en ik minderwaardig en slecht.Hierdoor werd mijn leven bepaald door een diep gevoel van slecht en zondig zijn..Gedurende mijn kindertijd was god een vanzelfsprekende aanwezigheid. Ik kon hem niet zien, maar hij was er altijd. Hij zag alles wat ik deed en dacht. Maar in het bijzonder datgene wat ik verkeerd deed. Ik kon niets voor hem verbergen. Daarom was ik bang voor hem. God had gezag en als ik tegen zijn wil inging was ik zondig en deelde hij straf uit. God was voor mij iemand die onmogelijk eisen stelde en mij altijd het gevoel gaf van 'tekortschieten'en 'niet goed genoeg zijn.' Daarom probeer ik nog steeds goed mijn best te doen en perfect te zijn. Blijkbaar heeft het zo'n grote impact op mij gehad dat ik me vaak nog altijd minderwaardig en zondig voel. Zo blijft zondebesef in grote mate mijn huidige leven bepalen.