donderdag

Wees een dier

De mens heeft zich altijd arrogant opgesteld ten aanzien van dieren. Mensen vinden zichzelf op een hoger niveau staan dan dieren. Daarom wil geen enkel mens met een dier vergeleken worden. Maar wat is er verkeerd aan om een dier te zijn, vanwaar die veroordeling? Dieren voelen zich op hun gemak, ze maken zich geen zorgen, ze kennen geen problemen, ze hebben geen psychiater nodig. Dieren kennen het geheim om zich te ontspannen. hoewel ze nooit aan een ontspanningscursus hebben deelgenomen. Wil je weten hoe je je moet ontspannen, kijk dan naar een kat, je kunt geen betere leermeester vinden. Wat is er mis met dieren? Heb je ooit wel eens een onecht dier gezien? Je kunt altijd nog beter een echt dier zijn dan een onecht mens. Dus als we met een dier vergeleken worden is daar niets verkeerd aan. Want ons menszijn is vaak onecht en bovendien flinterdun. Iemand kwetst ons en we worden weer een dier. We zien een mooie vrouw en we worden weer een dier. Iemand pakt ons iets af en we worden weer een dier. Iemand veroordeelt ons en we worden weer een dier. Dus wees geen onecht mens, maar wees een echt dier