donderdag

Zinloosheid van buitenaf

De laatste tijd lukt het mij steeds meer om de leegte te ontvluchten. Trouwens zomers lukt het mij altijd wel om aan de zinloosheid te ontsnappen. Er is dan buiten van alles te doen, veel vermaak dus en dat geeft afleiding heb ik gemerkt. Wanneer het mooie weer voorbij is en het s'avonds eerder donker is breng ik weer meer tijd binnenshuis door. En dat betekent ook meer televisie kijken. En ik moet zeggen dat ik daar bepaald niet vrolijk van wordt. Heb ik tot nu toe vooral geschreven over de zinloosheid in mijzelf nu wil ik het hebben over de zinloosheid die van buiten op mij afkomt. Bij het zien van het soms uitzichtloze leed van mensen dringt zich de voor mij onontkoombare vraag opnieuw weer op; wat is de zin van dit alles? Waarom sterven kinderen van de honger of van de vreselijkste ziekten? Hoe komt het dat vooral zogenaamde godsdienstige mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen en elkaar op een afschuwelijke manier afslachten. Wat is de zin van de alles vernietigenden orkanen, overstromingen, aardverschuivingen en andere natuurrampen. Het zijn vragen die ik normaal gesproken liever uit de weg ga. Maar vandaag breek ik mijn denken er op stuk. Ik merk dat er een grote machteloosheid over me heen komt en dat ik me heel klein voel. Toch verzet ik me daartegen omdat ik niet kan aanvaarden dat het de waarde van het menselijk bestaan tot een minimum reduceert