woensdag

Het huwelijk, recept voor een tragedie

Het instituut huwelijk is een recept voor een regelrechte tragedie. Want tegenwoordig eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding. Dit gaat veelal gepaard met een verschrikkelijke juridische strijd om kinderen en bezittingen. Toch wordt aan jonge mensen nog altijd een beeld voorgeschoteld van een romantische liefde die uiteindelijk tot een huwelijk leidt, waarna men nog lang en gelukkig leeft. Daarom volgen jonge stelletjes nog steeds de voorgeschreven weg, alsof het huwelijk de enige manier is om liefde in stand te houden. Veelal omdat ze ook denken, 'als zoveel mensen het doen, moet het wel goed zijn'. Dat het huwelijk niets te bieden heeft wat ook maar in de verste verte lijkt op een 'romantic dream', komt men later pas achter. Maar dan wordt het over het algemeen gezien als een persoonlijk falen. Een mislukt huwelijk wordt nog steeds niet beschouwd als aanleiding om aan de waarde van het instituut huwelijk te twijfelen. Want een huwelijk kan alleen langdurig in stand worden gehouden als men de liefde om zeep heeft geholpen. Het instituut huwelijk is gebouwd op het graf van de liefde