woensdag

De ongeloofwaardigheid van godsdiensten

Godsdiensten blijven een vreselijk verschijnsel Samen met ziekte en oorlog vormen ze één van de grootste rampen die de mensheid ooit heeft getroffen. Wie denkt dat godsdienst een onschuldig tijdverdrijf is van gelovigen die eens per week in de kerk tezamen religieuze verzen zingen heeft het mis. Overal waar godsdiensten verschijnen zie je onmiddellijk ruzie en verdeeldheid ontstaan. Op die manier hebben wereldwijd wel driehonderd verschillende godsdiensten gestalte gekregen. Die verdeeldheid onder de verschillende religieuze verschijnselen moet ongetwijfeld grote verwarring scheppen onder belijders van één geloof. Want juist door die veelheid en verscheidenheid verliest het zijn geloofwaardigheid . Het wekt de indruk dat het op geen enkele manier de waarheid dient. Je kunt je voorstellen dat gelovigen zich hierdoor niet erg op hun gemak voelen. Want wie heeft nu de waarheid in pacht? Daarom hebben de verschillende godsdiensten nooit een enkel begrip voor elkaar getoond. Sterker nog : men is niet alleen onverdraagzaam naar elkaar. Men heeft door de eeuwen heen andersdenkenden op alle mogelijke manieren getracht uit te roeien.