woensdag

Gelukkig zijn is te leren

Gelukkige mensen komen sporadisch voor. Kijk maar eens goed om je heen. Ondanks onze rijkdom en welvaart zie je maar zeldzaam mensen die blij zijn en vrede hebben met zichzelf en hun omgeving. Integendeel je ziet over het algemeen ontevreden, bezorgde, angstige, verwarde, onrustige, vermoeide, agressieve en geirriteerde mensen. Mensen die zich ongelukkig voelen hebben bijna altijd de neiging de oorzaak bij anderen te zoeken. Maar er bestaat maar één dader als we ongelukkig zijn en dat zijn we zelf. Vaak zoeken we geluk buiten ons, terwijl geluk van binnen uitkomt. Geluk is niet gerelateerd aan rijkdom, roem, genot of plezier. Geluk hangt nergens vanaf, het is niet een gevolg ergens van. Geluk is ook niet iets wat je overkomt. Het is een manier van zijn.Geluk is gewoon blij zijn dat je bestaat, dat je ademt, dat je eet en dat je weer gaat slapen. Maar toch is gelukkig zijn te leren. Maar ons onderwijssysteem houdt zich niet met geluk bezig. Wat mij betreft zou de leer van het geluk het belangrijkste vak moeten zijn op elke school.