woensdag

Een fitna film over de bijbel

De laatste tijd wordt veel gesproken over de intolerantie van moslims. Maar ik weet zeker dat een Fitna film over de bijbel vele malen gemakkelijker te maken is dan over de koran. Want van alle vormen van godsdienst is de rooms katholieke kerk van oudsher het minst tolerant. gebleken ten opzichte van andere geloven Met andersdenkenden werden korte metten gemaakt. Iedereen die anders dacht kwam op de brandstapel terecht. Duizenden vrouwen die er van verdacht werden zich schuldig gemaakt te hebben aan hekserij werden zonder pardon levend verbrand. Voorafgegaan door biddende priesters gehuld in habijt en met rozenkransen omhangen hebben spaanse bezetters in zuid-Amerika zo'n tien miljoen mensen afgeslacht. Eeuwenlang zijn allerlei andersdenkenden onverbiddelijk en meedogenloos over de kling gejaagd. Daarnaast heeft de rooms katholieke kerk zo'n tweeduizend jaar lang zich in hoge mate schuldig gemaakt aan jodenhaat. Katholieken hebben zich door de eeuwen heen als de grootste antisemieten gedragen. Bijna alle nazi kopstukken zoals Hitler, Heydrich, Himmler en Goebbels waren ook belijdend katholiek. Hitler heefs zelfs tot aan het einde van zijn leven zijn 'kerkelijke bijdragen' geleverd. Dit vond zijn hoogtepunt in de holocaust. Want voordien zei Hitler al dat hij zou afmaken waar de katholieke kerk zo veelbelovend aan was begonnen.