donderdag

Dé waarheid

Wat is dé waarheid? Soms vraag je je af of dé waarheid wel bestaat. Is dat wat ik in mijn logs schrijf, dé waarheid,.of mijn waarheid. Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat de inhoud van mijn weblog niet dé waarheid is, maar slechts mijn waarheid. Zo hebben we allemaal onze eigen waarheid, dat neemt niet weg dat dé waarheid bestaat. Maar onze eigen waarheid is niet de enige waarheid, terwijl dé waarheid wel de enige waarheid is.Toch zijn er mensen die hun waarheid ontlenen aan de z.g. 'heilige geschriften' en dat als dé waarheid presenteren. Van daar uit proberen zij andere mensen hun waarheid op te dringen. Sommigen gaan daarbij zelfs zo ver dat ze denken vanuit hun waarheid te mogen doden of sterven. Wanneer iemand bezeten is van zijn waarheid en daar voor genegen is anderen te doden of zelf te sterven, die heeft er geen bal van begrepen. Want niemand kan dé waarheid bezitten. Omdat dé waarheid niet begrensd, beknopt, bekrompen, kortzichtig of vergankelijk is. Dé waarheid is er gewoon, ze komt niet en gaat niet, ze is eeuwig durend. Iedereen houdt zich bezig met dé waarheid. Sommigen met het zoeken er naar, maar de meesten met het vluchten er voor.