dinsdag

Dank aan de duivel

De maatschappij probeert iedereen onnozel te houden. Omdat ze bang is voor intelligentie. Want intelligentie komt voortdurend in verzet. Ze ageert tegen discriminatie, tegen uitbuiting, tegen onrecht, maar ook tegen iedere vorm van stompzinnigheid. Daarom heeft de samenleving liever onnozele mensen dan intelligente. Intelligente mensen komen altijd in opstand. Alleen onnozele mensen zijn gehoorzaam en onderdanig. Adam en Eva waren de eerste intelligente mensen, zij luisterden zelfs niet naar God. Maar hingen aan de lippen van de duivel. Terwijl God de gevestigde orde vertegenwoordigde. Hierdoor werd de duivel de belangrijkste persoon in de hele geschiedenis. Wat mij betreft is de duivel de eerste en tevens grootste rebel die de wereld ooit heeft gekend. Hij verdient de nobelprijs voor de revolutie. Onze hele beschaving en ontwikkeling hebben we niet aan God te danken, maar aan de duivel. Want God wilde alleen maar een onderdanige gehoorzame Adam en Eva. Als het aan God gelegen had aten we nog steeds gras in de Garden of Eden. De vooruitgang van de mensheid is te danken aan dat zij tegen God in opstand kwamen