donderdag

Zee in beroering


De zee kan kalm zijn of in beroering, hij kan passief zijn of actief. Wanneer er een storm opsteekt verschijnen er golven. Als de storm weer gaat liggen zijn de golven verdwenen, dan blijft alleen de zee over. Dus in zekere zin bestaan er geen golven. In essentie bestaat alleen de zee. Zonder zee kan er onmogelijk een golf zijn. Zelfs als er een golf is blijft de zee de ondergrond. Ook al zijn de golven nog zo onstuimig, in de diepte is de zee roerloos. Een golf verschijnt en verdwijnt, maar de zee blijft. Je kunt de mens ook zien als de zee. Want de mens is in essentie bewustzijn (de zee). Aan de oppervlakte van het bewustzijn kunnen denken en voelen (de golven) er voor zorgen dat net als bij de zee het er onstuimig aan toegaat. Maar in de diepte van het bewustzijn valt er geen enkele beweging te bespeuren. Want het bewustzijn is onveranderlijk, het is de constante factor. Wanneer de storm van de geest (denken en voelen) weer gaat liggen blijft alleen het bewustzijn over. Denken en voelen zijn slechts vormen die in het bewustzijn verschijnen en verdwijnen. De enige vrijheid van de mens is zich wel of niet met die verschijningsvormen te identificeren.