dinsdag

Zijn we robots of naievelingen?

De minister van financien schudt de miljarden losjes uit de mouw, om de ingestorte banken nog een beetje overeind te houden. Hij doet net alsof dit een onvoorzien verschijnsel is, terwijl de bankiers zich een slag in de rondte lachen en schaamteloos het belastinggeld opstrijken in de vorm van obscene bonussen en uitgaven. Wat zijn we in godsnaam geworden robots of naievelingen ? Massaal protest blijf in Nederland alsnog achterwege. In tijden als deze laten we ons liever in slaap sussen door de zogenaamde experts, ondanks de gebakken lucht die ze ons eerder verkocht hebben. Het zijn vaak al wat versleten en gerafelde ouwe jongens die het ons komen verduidelijken, uitleggen, wat er nu precies aan de hand is. Vaak stellen ze de zaak nog erger voor dan het is, of proberen het wat te sussen, terwijl ze berustend glimlachen. Je ziet ze later nooit meer terug om hun bedroevende voorspellingen nog eens door te nemen. Gewoonlijk zie je ze later weer terug op een andere stoel om precies hetzelfde over een ander onderwerp te spuien. En wij, wij blijven ze passief en gelaten aanhoren.