dinsdag

Wat is wetenschap?

Wetenschap is een poging om de werkelijkheid te veranderen, zodat ze aan menselijke verlangens tegemoet komt. De wetenschap claimt velen successen. Maar is de mens er gelukkiger door geworden? Helaas niet, integendeel de mens is nog nooit eerder zo ongelukkig geweest. Aanvankelijk lijkt het er soms op dat de wetenschap succes boekt, maar na verloop van tijd blijkt het succes zelf de grootste mislukking te zijn. Want de wetenschap forceert en is agressief, zij verkracht de hele natuur. Daarom hebben we nu te maken met klimaat verandering en grote ecologische problemen. Vandaar dat alles wat door de wetenschap ontstaan is, vroeg of laat weer ongedaan gemaakt moet worden. En dat kan ook niet anders, want als je strijd aangaat met de werkelijkheid wordt zij je vijand. Maar de werkelijkheid heeft ons geschapen, zij houdt van ons. Dat is ook de reden waarom we hier zijn. De werkelijkheid is niet te veranderen; het enige dat veranderd kan worden zijn we zelf.