donderdag

Toelichting op bovenstaand persbericht

In tegenstelling tot de persoon in bovenstaand persbericht kan ik me heel goed voorstellen dat ook gelovigen naar de hoeren gaan. Want de mens is een dier, of je nu gelovig bent of niet. De mens is voor 99% dier en voor 1% verstand. En het verstand kan het dier niet negeren. Je kunt daar natuurlijk oorlog tegen gaan voeren, maar de nederlaag staat bij voorbaat al vast. Het is voor die 1% onmogelijk om te winnen van die 99%. Hoewel gelovigen vechtersbazen zijn ( heeft de geschiedenis bewezen) is het een ongelijkwaardige strijd. Om het dierlijke te bestrijden, kun je het alleen maar verdringen en er onderhouden. Dan denk je misschien dat je heilig bent, maar dat is alleen maar schijnheiligheid. Je kunt wel een kuisheidsbelofte afleggen Maar dat is alleen maar aan de buitenkant en die buitenkant is uiterst dun en onecht. Achter die flinterdunne buitenkant zit de echte mens verborgen. Zodra het echte zich kenbaar maakt , verdwijnt het onechte. Zogauw je sexueel geprikkeld wordt komt het dier naar boven. En waar blijft je verstand als je wellustig bent, waar blijft je heiligheid, je normen en waarden?. Waar blijven dan je beloften; 'dat je nooit naar de hoeren zult gaan'? Want je bent net een vulkaan die ieder moment tot uitbarsting kan komen. Als de vulkaan uiteindelijk zijn lading met kracht naar buiten heeft gestoten en je sexuele behoefte weer bevredigd is, begin je er spijt van te krijgen. Dan begint die 1% verstand weer een vroom en godgewijd leven te leiden, totdat er vandaag of morgen weer precies hetzelfde gebeurt.