dinsdag

Schaduwkanten

Mijn leven is een voortdurende zoektocht naar nieuwe evenwichten toegespitst op de steeds wisselende uitdagingen van het bestaan. Vaak ben ik te eenzijdig in een bepaalde richting bezig. Dan kanker ik teveel en geniet ik te weinig. Twijfel ik teveel en vertrouw ik te weinig. Houd ik me te groot en laat ik te weinig mijn kwetsbaarheid zien. Zit ik teveel in mijn hoofd en heb ik te weinig contact met mijn gevoel. Ben ik te lief en geef ik te weinig lucht aan mijn boosheid. Wil ik overal controle overhouden en kan ik me niet echt overgeven. Dit eenzijdige vastklampen maakt mij onvolledig, omdat ik één helft ontken, afwijs of niet zie. Want is het leven niet regen en zonneschijn, aangenaam en onaangenaam tegelijk. Ik ben immers altijd het ene en tegelijkertijd het tegenovergestelde. Ik kan beide zijn goed en slecht, aardig en niet aardig, zeker en onzeker. Zolang ik kies voor één van beiden, blijf ik in conflict met mezelf en met anderen.