donderdag

Politici

Politici zijn de meest onbekwame mensen die op de wereld rondlopen.. Hun enige bekwaamheid bestaat uit gewone mensen om de tuin te leiden. Want politici leven van leugens. Ze doen beloften, maar die beloften worden nooit nagekomen. De politicus is alleen uit op macht. En ze gebruiken onschuldige mensen om aan de macht te komen. Wanneer ze eenmaal aan de macht zijn vergeten ze dat ze dienaren van het volk zijn. Dan beginnen ze zich als machthebbers te gedragen en valt er geen greintje menselijkheid meer te bespeuren De historie van de politiek is een verhaal van misdadigers en moordenaars. De politiek is verantwoordelijk voor het doden en vernietigen van miljoenen onschuldige mensen. Politici hebben het klaargespeeld voldoende explosieven te vervaardigen om zeven keer de aarde te vernietigen. Ze scheppen vreugde in macht , uitbuiting, overheersing en vernietiging. Dit soort mensen zijn psychopaten of misdadigers. In plaats van aan de macht horen ze achter de tralies te zitten. In een gesloten afdeling of in de gevangenis