dinsdag

Neurose

Volgens van Dale groot woordenboek betekent neurose; een psychiatrisch ziektebeeld zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, gekenmerkt door angst, spanning en de reacties daarop. Een vreemde uitleg, want wat mij betreft is neurose helemaal geen ziekte. Neurotisch zijn we allemaal. We kennen allemaal angst, spanning en de reacties daarop. Dat is normaal, zo zitten we nu eenmaal in elkaar. We hebben allemaal een neurotische geest. Het enige normale aan de mens is dat hij neurotisch is. Vandaar dat de hele psychiatrie in gebreke blijft. Want ze kunnen mensen hooguit normaal maken en dat zijn we al. We hebben alleen een universele-neurose. Dat is ook de reden dat we nooit opvallen, we zijn precies zoals ieder ander. Alleen mensen die in een psychiatrische instelling verblijven hebben een persoonlijke neurose. Ze hebben geprobeerd zich een eigen stijl van neurose aan te meten. Maar dat wordt niet door de samenleving geaccepteerd.