woensdag

Liefdadigheid

Negenennegentig procent van de wereldbevolking leidt armoede. En slechts één procent van de mensheid leeft in overvloed. Daarom heeft iedereen die over veel geld beschikt schuldgevoelens. Want iedere keer dat jij rijker bent geworden, besef je dat er iemand armer is geworden ten gunste van jou. Telkens als jouw bankrekening groeit weet je dat er ergens iemand verhongert. Steeds als je veel geld hebt verzameld, realiseer je je dat er ergens een kind sterft omdat het geen medicijnen krijgt. Hoe meer geld je vergaard hebt des te schuldiger je je zult voelen. Om je van dit schuldgevoel te bevrijden is liefdadigheid in het leven geroepen. Maar het is niet zo dat je lof verdient als je aan liefdadigheid doet. Integendeel, je doet het alleen maar om je geweten te sussen. Je doet het alleen maar omdat je spijt hebt van de misére die je hebt aangericht. Je helpt alleen maar om je wat beter te voelen. Maar wat is dit nou voor hulp? Met je ene hand graai je duizenden euro's weg en met de andere hand geef je een paar euro terug.