dinsdag

Iedereen is bisexueel

Iedereen is bewust of onbewust bisexueel. Niemand is alleen maar man of vrouw. We hebben beiden in ons. Om de doodeenvoudige reden dat we voortkomen uit een man en een vrouw. Ook al hebben man en vrouw verschillende rollen bij de voortplanting, we zijn geen man of vrouw, we zijn half om half. Maar wij zijn innerlijk verdeeld, we hebben ons geidentificeerd met één van beiden. Daarom hebben we altijd zin in seks. Het ene deel verlangt telkens opnieuw om het andere deel te ontmoeten.. Maar wij proberen het andere deel steeds maar buiten ons te vinden. Soms kunnen we met seks het andere deel even ontmoeten. Die ontmoeting kan echter niet langdurig zijn. Het duurt maar eventjes en dan zijn we weer alleen. Met seks kan die samenkomst maar voor korte duur zijn. Want de ander blijft de ander . Maar zo gauw alle innerlijke verdeeldheid verdwenen is kunnen we onze innerlijke vrouw of man ontmoeten. Dan pas worden we één met de ander. En dié eenheid is eeuwig.