donderdag

Goed & Slecht

Goed en slecht zijn opvattingen die door de mens zijn gemaakt. Trouwens alle onderscheid wordt door de mens gemaakt. Het zijn allemaal menselijke verzinsels. In feite bestaan ze niet echt, het is een fictie. Want wat is goed en wat is slecht? Het is jouw interpretatie. Iets kan bijvoorbeeld voor een christen goed zijn, en slecht voor een moslim en vice versa. Stel dat er geen mensen op de aarde waren. Wat is dan goed en wat is dan slecht? Met de komst van Adam en Eva verscheen het goede en slechte op de aarde. Onmiddellijk nadat de eerste mens op het toneel verscheen is hij gaan oordelen en veroordelen. Dat oordelen en veroordelen veroorzaakte niet alleen een splitsing in de wereld, maar ook een splitsing in ieder mens afzonderlijk. De mens werd in twee helften verdeeld. Daarom ben je niet alleen goed of alleen slecht. Je bent beiden en je zal tot in de lengte van dagen allebei blijven. Want goed en slecht kunnen niet afzonderlijk bestaan. Ze vormen één geheel Het slechte in jou is nodig om het goede in jou te duiden. Je mag het slechte in jou daar dus dankbaar voor zijn. Maar hoezeer je het slechte ook veroordeeld, het zal niet eerder in jou verdwijnen als het goede ook in jou verdwenen is .