woensdag

Gezond & Ongezond

Alles draait in ons bestaan om te blijven leven. We willen allemaal een lang en gezond leven hebben Daarom stellen we ons als doel om niet ziek maar gezond te zijn. Ook de medische wetenschap doet er van alles aan om mensen zolang mogelijk in leven te houden. We zien het willen leven als een teken van gezondheid. Daarom kunnen we ons niet voorstellen dat iemand een doodsverlangen heeft. En gaan we er van uit dat iemand ziek is als hij de wens heeft om te sterven. Maar met die ziekte weet ook de medische wetenschap geen raad. omdat zij juist streven naar verlenging van het leven. Hoewel willen leven een teken van gezondheid is, kan de wens om te sterven op een gegeven moment net zo gezond zijn. Sterker nog, voor iemand die oud is en alles al een keer heeft meegemaakt is het ongezond om tot zijn laatste ademtocht nog aan het leven te hechten. Net zo ongezond is het voor de medische wetenschap om zo'n iemand kost wat kost in het leven te houden. Alleen diegene die zowel het leven als de dood kan accepteren kun je gezond noemen.