dinsdag

Gelijkwaardigheid van mens en dier

Gelijkwaardigheid van mens en dier is geen abstract begrip, maar iets wat je elke dag kunt waarnemen. Iedereen die een huisdier heeft of wel eens in een dierentuin is geweest, weet dit. Dieren vertonen hetzelfde gedrag als mensen als het gaat om eten, slapen, vechten, paren en het beschermen van hun jongen. Het enige verschil is dat dieren qua intelligentie minder ver ontwikkeld zijn. Het leven van een dier wordt enkel gedreven door zijn instincten Maar dat weegt niet op tegenover de talrijke overeenkomsten. Een dier heeft geen keuze mogelijkheden wat betreft eten, slapen, paren, want het wordt door zijn instinct gedwongen om te doen wat hij moet doen. Daarom kun je een dier niet aansprakelijk stellen voor het doden van een ander dier. Mensen daarentegen kunnen wel keuzes maken en kunnen daar op aangesproken worden wanneer zij levende wezens doden. De meeste mensen zijn niet in staat om zelf een dier te doden. Maar zij staan er niet bij stil dat het eten van een dier je medeplichtig maakt. Want een ieder die betrokken is bij het doden van dieren is daar mede verantwoordelijk voor. Degene die toestemming geeft, degene die doodt, degene die erbij helpt, maar ook degene die het vlees bereidt en opeet.