woensdag

Geld is voor ons een manier om ons veilig te stellen

De televisie stond gisteravond in het teken van 'de avond van het grote geld'. Het liet ons zien hoe zeer we in de ban van het geld zijn geraakt. Uiteraard naar aanleiding van de schok die de financiele crisis teweeg heeft gebracht. We zijn ons plotseling gaan realiseren dat geld ook geen enkele zekerheid meer biedt. Door deze crisis blijkt ook hoe gefixeerd iedereen op geld is en hoe neurotisch we daar mee omgaan. Alsof er niets anders meer bestaat dan geld. Maar waarom is geld zo belangrijk voor ons? Als we veel geld hebben geeft dat ons een veilig gevoel. Een gevoel van geborgenheid, alsof we buiten gevaar zijn. Het lijkt alsof we in een veilige haven zijn aangekomen. Geld is een manier geworden om ons veilig te stellen. Maar wanneer je geld verzameld om je veilig te voelen, leef je niet meer. Wanneer geld je leven is en niets anders, dan kun je beter er meteen een einde aan maken. Want dan is je leven zinloos, je leeft niet, je bent alleen bezig om de tijd te doden