dinsdag

The American dream

The American dream van Barack Obama is dat Amerika één wordt. Ook in de zestiger jaren was het de droom van dominee Maarten Luther King. Hoe komt het dat Amerika nooit eenheid heeft gekend? Dit komt wat mij betreft omdat Amerika het enige werelddeel is dat door buitenlanders word geregeerd. De indianen, de oorspronkelijke bevolking aan wie Amerika toebehoort, zijn bijna uitgeroeid. Barack Obama zei in een van zijn toespraken dat iedereen die in Amerika woonachtig is, Amerikaan is. Maar geen van de mensen die denken dat ze Amerikanen zijn, is in feite Amerikaan. Ze zijn allemaal afkomstig uit andere landen. Het waren allemaal immigranten. In dat opzicht zijn ze allemaal gelijk. De meesten die in de beginjaren naar Amerika kwamen waren misdadigers die hun eigen land uitgezet waren. Daarna kwamen Afrikanen die onder valse voorwendselen naar Amerika werden gelokt, om daar als vee op de markt verkocht te worden. Hoewel in die tijd de slavernij overal ter wereld was opgeheven, stak zij in Amerika de kop weer op. En de slaven , al heten ze nu geen slaven meer , daarvan zijn de meesten nog steeds geen eerste rang burgers .