donderdag

Geen hemel of hel

Vroeger is mij verteld dat er in het 'hiernamaals' een hemel is en een hel. Wanneer ik hiér mijn best doe, ga ik naar de hemel. Doe ik dat niet dan is de hel mijn enige perspectief. Maar dat is natuurlijk onzin. Niemand gaat naar een hemel of een hel. Iedereen draagt voortdurend zijn eigen hemel en zijn eigen hel met zich mee. Overal waar we gaan of staan slepen we de hemel of de hel met ons mee. Want hemel en hel is geen plek waar het goed of slecht vertoeven is. Zowel de hemel als de hel is een last die we voortdurend met ons meezeulen. Dit komt omdat we het leven alleen maar zien in positief of negatief. Maar het is niet alleen positief of negatief. Het leven is ook neutraal. Het is beide óf geen van beide. Het is hoe je er zelf tegen aankijkt. Als je er met een negatieve blik naar kijkt, lijkt het de hel. Kijk je met een positieve blik dan lijkt het de hemel. Ik zeg met nadruk 'lijkt', omdat het absoluut niet zo is. Het is niet de werkelijkheid, het is slechts jouw interpretatie. Alleen met een neutrale blik zie je dat wat werkelijk is.